Nieuws april 2021

Het Behandelpaspoort in Margriet

Tijdschrift Margriet noemt het Behandelpaspoort ‘een groot goed’, omdat het ervoor kan zorgen dat je zelf regie houdt over je behandelwensen.