Nieuws november 2020 (#3)

Evaluatie van ontvangers van Behandelpaspoorten

In het voorjaar ontvingen 825 zorgverleners Behandelpaspoorten die gratis ter beschikking waren gesteld door het ministerie van VWS. We hebben deze zorgverleners gevraagd naar hun mening over het Behandelpaspoort. Het overgrote deel van de reacties is positief: de meeste zorgverleners die reageerden raden het gebruik van het Behandelpaspoort aan.

Bekijk hier de volledige evaluatie.